ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ತಾನು ಸಾಕಿಕೊಂಡ ಗೂಂಡಾಪಡೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಂಗೆಯೇಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ತಾನು ಸಾಕಿಕೊಂಡ ಗೂಂಡಾಪಡೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಂಗೆಯೇಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ

ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತನಿಖೆ ವರದಿ ಬಂದರೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಹೀಗೇ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬೇಕಾದರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮರವೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆಗಿರುವುದೂ ಅದೇ.
ತನ್ನ ಅನಾಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದನಿಯೆತ್ತಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ಪಟಾಲಂಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ವಿರೋಧಿಸಿದವರು ಗಂಡಸರಾದರೆ ಅಂಥವರ ಬದುಕನ್ನು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸತೊಡಗುವಂತೇ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯಿತ್ತ. ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಮಹಿಳೆಯರಾದರೆ ಅವರ ಶೀಲವನ್ನೇ ತನ್ನ ಪಟಾಲಂಮ್ಮುಗಳಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ತಾನು ಸಾಕಿಕೊಂಡ ಗೂಂಡಾಪಡೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಂಗೆಯೇಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ. ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ, ಉಳಿದವರು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ‘ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಳರ್’ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕು .

ಕಡತೋಕೆ ರಾಂಭಟ್ಟ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ
23/02/2017
source: https://www.facebook.com/groups/161894837550032/permalink/221920701547445/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s