ಮಠಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯ ಹಸ್ತಾಂತರ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ: ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಮಠಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯ ಹಸ್ತಾಂತರ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ: ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ
vk_12112016_p9_62511166

source: Vijaya Karnataka 12/11/2016 – Page 9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s