ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಘಚಾಲಕರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಈ ನಿಲವು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕೃತ ನಿಲುವಾಗಿದೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಘಚಾಲಕರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಈ ನಿಲವು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕೃತ ನಿಲುವಾಗಿದೆ

ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಆಪಾದಿತ ಸ್ವಾಮಿಯಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಲವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಘಚಾಲಕರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಈ ನಿಲವು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕೃತ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಹಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವರು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಭಟ್ಟರ ನಿಲುವನ್ನು ಆಥವಾ ಸಾಗರದ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪುಂಡರ ನಿಲುವನ್ನೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಿಲುವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಅದು ಹಾಗಿಲ್ಲ.ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಕೆಲವರು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ತತ್ತ್ವ.ಅದೋಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಂಚಾಂಗದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಏಷಿಯಾದಲ್ಲೆ ಆತಿದೊಡ್ಡ ಸೇವಾಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಆಪಾದನೆ ಹೊತ್ತವನಿಗೆ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ.ಸಂಘಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.

News: http://www.prajavani.net/news/article/2016/10/29/448705.html

Ganapathi Bhatta

source: https://www.facebook.com/groups/1499395003680065/permalink/1848914868728075/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s