ಶಪತಪರ್ವ!!!!!!!

ಪರ್ವಾಗಿಲ್ವೆ …ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂತರಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರಗಳೂ ಇರುವ ಪರ್ವಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ..ನಮ್ಮ ಕಳ್ಳಸ್ವಾಮಿ ಪರ್ವ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತೀನೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತೆ!!!
ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಪರ್ವ
ಪೀಠಾರೋಹಣ ಪರ್ವ
ದಂತಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣ ಪರ್ವ
ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಪರ್ವ
ಸಿಂಧೂರ ಪರ್ವ
ಜೀವವಿಮೆ ಪರ್ವ
ಗೋಯಾತ್ರೆ ಪರ್ವ
ರಾಮಾಯಣ ಸತ್ರ ಪರ್ವ
ಕನ್ಯಾಸಂಸ್ಕಾರ ಪರ್ವ
ಗೋಕರ್ಣ ವಶ ಪರ್ವ
ಏಕಾಂತ ಪರ್ವ
ಪಾನೀಪೂರಿ ಪರ್ವ
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪರ್ವ
ವೈಧ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರ್ವ
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ವ
ಪೊರಕೆ,ಪಾದರಕ್ಷಾ ಪರ್ವ
ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಪರ್ವ
……………….ಮುಂದಿನ ಪರ್ವ ಬಹುಷಃ ಕಡೆಯ ಪರ್ವ
ಶಪತಪರ್ವ!!!!!!!

Prakash Kakal

source: https://www.facebook.com/groups/161894837550032/permalink/178450699227779/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s