ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪೀಠದ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡವನ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಇರುವ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ…..

ಒಬ್ಬ ಸಾಧು, ಒಬ್ಬ ಸಂತ, ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬ ಸಂನ್ಯಾಸಿ-ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ, ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪೀಠದ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡವನ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಇರುವ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ…..
ಕೇಳಿ ಭಯ ಬೀಳಬೇಡಿ… ಅವನೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಭಯ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ…
ಒಟ್ಟು ಕೇಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ….
ಹೆದರಬೇಡಿ…. ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವುದೋ ಪುಂಡು ಪೋಕ್ರಿಯಮೇಲೆ ಇದ್ದಷ್ಟಲ್ಲ…
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖೆ….
ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಲಬೇಡಿ…
ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತಾ…
ಕೇಳಿ.. ಕೇಳಿ.. ಕೇಳಿ…
ಒಟ್ಟು..ಬರೋಬ್ಬರಿ…..
……..
…………..
………..
………
……….

“43”


ನಾನು ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡತೀನಿ ಅ್ಂತಾನೆ…!
ಪ್ರವಚನ ಮಾಡತೀನಿ ಅಂತಾನೆ…!
ಏಕಾಸನ ಅಂತ ಕೆರಕೋತಾನೆ…!
ನೆಂಬತೀರಾ…?
………..
…………ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು…ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ…..!
ಮಲಗಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರತಿತ್ತಾ..?
ಉಂಡರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತಿತ್ತಾ..?
ಕಂಡ್ರೆ ಕುಣೀಬೇಕೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತಾ…?

….
……ಹಾಗಾಗಿ ಇಂವ “ಸOನ್ಯಾಸಿ” ಖಂಡಿತಾ ಅಲ್ಲ..!
ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲದವನು ಈ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ..!

ಕಡತೋಕೆ ರಾಂಭಟ್ಟ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ

source: https://www.facebook.com/groups/161894837550032/permalink/171899486549567/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s