ಕಚ್ಚೆಹರುಕ ಸ್ವಾಮಿ – ನಿಜಕ್ಕೂ ಓರ್ವ ಕಾಮಿ!

ಕಚ್ಚೆಹರುಕ ಸ್ವಾಮಿ – ನಿಜಕ್ಕೂ ಓರ್ವ ಕಾಮಿ!

ಈ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಳಸತ್ಯವನ್ನು ಬಟಾ ಬಯಲುಗೊಳಿಸುವ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತಿಯ ಬರಹಗಳು.

ಲೇಖಕ: ತುಮರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ

https://thumari.wordpress.com/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s