ಮೂಲತಃ ಈ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ದೋಷವಿದೆ.ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗಸರ ಚಟ ಬಹಳ ಇದೆ

ಮೂಲತಃ ಈ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ದೋಷವಿದೆ.ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗಸರ ಚಟ ಬಹಳ ಇದೆ

ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶನೀಶ್ವರನೇ ಕಾರಣ ಎಂದಂತೆ ಹವ್ಯಕ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಗೂ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತಿದ್ದೇವೆ.ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಆರೋಪ ಎಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕೆಲವರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗೌರವಾಧರಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಆರೋಪ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗಿರಲಾರದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುರ್ತಿಸುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲವೇಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಸಂಶಯಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಶೋಧಮಿತ್ರಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಚಮಾಗೋಚರವಾಗಿ, ಯಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಉಗುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಖಳನಾಯಕನ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಈ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ದೋಷವಿದೆ.ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗಸರ ಚಟ ಬಹಳ ಇದೆ.ಹೆಂಗಸೊರೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯ ಚಿಂತೆ ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ.ಲೈಂಗಿಕ ಹಸಿವು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ.ಲೈಂಗಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಮಾತುರಾಣಾಂ ನ ಭಯಂ ನ ಲಜ್ಜಾ ಎಂಬಂತಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಹೆಂಗಸರ ಮೈ ಕೈ ಸವರಿ ಲೈಂಗಿಕಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಸರ ಮುಖ ದರ್ಶನಮಾತ್ರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪಾಯಸ ಕುಡಿದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ವಾಗುತ್ತದೆ.ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಇರುವವಳನ್ನು ಮೃದು ಮಧುರ ಭಾಷೆ ಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ, ಹಾವಭಾವಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಲು ಯತ್ನ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಅವಳ ಮಗುವನ್ನು ಮೈ ಸವರಿ ಮುದ್ದಾಡಿ,ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಡೆನುಡಿ ಮಾತುಕತೆ ಅವರ ಲೈಂಗಿಕ ಹಸಿವನ್ನು ಪ್ರತಿದ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ.ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಚಿಂತೆ, ಅದೇ ಯೋಚನೆ, ಅದರದೇ ಧ್ಯಾನ, ಅದರದೇ ಅನುಸಂಧಾನ.ಕೂತಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ವಿಷಯ ಅದೊಂದೆ.ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿನೆಮಾ, ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಜೀವನಾಸಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸೆಲೆ ಆಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕತೆಯೇ ಜೀವನಾಸಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸೆಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಗೌರವಾಧರಗಳಿಂದ ಆಸೆಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹುರುಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು,ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ,ಊರುಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯದ ಒಂದಾನೊಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಈ ಮಹಾನುಭಾವರಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹೆಂಗಸರು ಮಳ್ಳಾಗುತ್ತಾರೆ.ನನ್ನ ಕಂಡರೆ ಎಷ್ಟು ಆಶೆ ಈ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾವಲಹರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ,ಧರ್ಮ ಈ ಯಾವುದರ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ.ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತೀರಾ ಆಸಕ್ತಿ ಕಾಳಜಿ ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೊ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ.ಮತ್ತೆ ಈ ಹೆಂಗಸರು,ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ತನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನೇ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸವತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನಯೇ ಈ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ.ತಾನೇ ಆ ಯತಿಯ ಆಶೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ದೆಯೇ ನಡೆದಿವೆ

ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯ ಈ ಪ್ರಖರ ಲೈಂಗಿಕಾಸಕ್ತಿಯ ದೋಷವನ್ನೆ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ದೋಷ ಅವರ ವಿಪರೀತ ಲೈಂಗಿಕಾಸಕ್ತಿ.ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೇಳಿತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯ ಲೈಂಗಿಕಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಮೂಲ ಉದ್ಧೇಶ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ.ನಾವು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದುರ್ಬಲ ವಾದ ಇರಬಹುದು, ಬಳಸಬಾರದ ಶಬ್ಧ ಗಳಿರಬಹುದು, ಒಂದೋಮ್ಮೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ನೀತಿ ಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು.ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಏಕಮಾತ್ರ ಉದ್ಧೇಶ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯ ಲೈಂಗಿಕಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಈ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛರಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬಾಕಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ ಹೊರಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ಅವರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಠದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು.ಅವರ ಗೋ ಅಭಿಯಾನ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.ಅವರನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಗಳು ಬಂದು ಒಲೈಸುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿ ಗಳು ಇವರನ್ನು ಒಲೈಸಿದರೆ ,ಇವರು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಸಿಕ್ಕ ಬೆಂಬಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಳಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ.ಬೇರೆ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಗಳು ಗೌರವ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವ ನಾವು ಈ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೆ ಅದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ತೆಗಳಲು ಕಾರಣ ಈ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ. ದುರುಪಯೋಗ ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬೆಂಬಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ

ಲೇಖನ ಉದ್ದವಾಯಿತು.ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರೈಸುವ ಮುನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.ನಾವು ಏನೇ ಬರೆದರೂ,ಯಾವ ಶೈಲಿ,ಯಾವ ಭಾಷೆ,ಯಾವ ತರ್ಕ, ಯಾವ ವ್ಯಾಕರಣ ಬಳಸಿರಲಿ ಅದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಈ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗೆ ಇರಬಾರಾದಾಗಿದ್ದ,ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಲೈಂಗಿಕಾಸಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದ ಉದ್ಧೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು.

Ganapathi Bhatta Jigalemane
15/10/2017
source: https://www.facebook.com/groups/1499395003680065/permalink/2041005536185673/

Advertisements

Acting CJ recuses to hear PIL against seer

Acting CJ recuses to hear PIL against seer

DH News Service, Bengaluru, Oct 12 2017, 0:47 IST

Acting Chief Justice H G Ramesh has recused from hearing a PIL filed against Ramachandrapura Mutt seer Raghaveshwara Bharthi.

Justice H G Ramesh has stated that senior counsel B V Acharya, who has appeared for the seer, is his senior and he has practised under him.

A public interest litigation has been filed by Edurkala Ishwara Bhat and others seeking directions to regulate the mutt and other mutts in the state by passing a regulatory statute by the sate legislature.

The petitioners have contended that the seer has transgressed and violated all norms prescribed by the scriptures and is an accused in several matters.

They have sought directions to appoint a committee to suggest the successor to the Mutt and to manage the administration of the mutt.

source: http://www.deccanherald.com/content/637423/acting-cj-recuses-hear-pil.html

ಈ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಾಗೋಡರ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ದನಿಲ್ಲ

ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನವರು ತಾನು “ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂದಿದಿನಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ” ಎಂಬಂತಹ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೋಡರು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ.ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭದ ಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದರೆ “ಯಾರಾದರೂ ಸಂತ ಮಹಂತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಿ,ನಮಗೇನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಗರ ಬಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬಲ್ಲಂತಹ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶ್ಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕಾಗೋಡರಿಗಿದೆ.ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾರಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ತನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರು ಓಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಜಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಗೋಡು ದನದ ಮಾಂಸ ತಿಂದಿದಿನಿ ಎನ್ನಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಕಲಿ ಸಂತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ ಹೊರಟಿದ್ದನ್ನೇ ಕಾಗೋಡರು ಈ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಗರ ಬಾಗದ ಜನ ಚನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ನಲವತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ,ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅವರು ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಿನ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ,ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನನಗಂತೂ ಅವರ ಧ್ವನಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥ ವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದ ಬಾಗದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಕೀಕತ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಸಾಗರ ಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ಹಲ್ಕಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಮತ್ತು ಈ ಹಲ್ಕಾ ಕೆಲಸ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಬಹಳವಾಗಿ ಗೋವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.ಅವನನ್ನು ಕೆಣಕಲು ಕಾಗೋಡರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ

ಈ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಾಗೋಡರ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ದನಿಲ್ಲ.ಸಾಗರದ ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗ ಉಸಿರೆತ್ತಲು ಸಿದ್ದರಿಲ್ಲ.

ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಕಾಗೋಡರು ಆವಾಗ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ” ನೀ ಮಾಡಿದ್ದೇನು” ಹೀಗೆ ಕೇಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾಗೋಡರು ಆ ಮಾತು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.ನೀ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಎಂದು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಧಂ ಸ್ವಾಮಿಗಿಲ್ಲ.ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ.

ತಿಳಿದಿರಲಿ, ಕಾಗೋಡರು ಗೋ ಮಾಂಸ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾಗಲಿ,ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆಂಬುದಾಗಲಿ ಗೌಣ.ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೆಣಕುವುದು ಬೇಕಾಗಿದೆ.ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಚನ್ನಾಗಿ ಗೋತ್ತಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಹಾಮೌನ ಆಚರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು.ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ವೀಟ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.

ಹೋಸನಗರದಲ್ಲಿ 25000 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವವರು,ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1200 ಸಂತರ ಸಹಿತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿಸಬಲ್ಲವರು,ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೀಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಫೊರಕೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸ ಬಲ್ಲವರು ಸ್ವಾಮಿಯದು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಮೌನ? ಬಜರಂಗದಳದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಭಟಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಾಡಿದರೇಕೆ?

Ganapathi Bhatta Jigalemane
29/09/2017
source: https://www.facebook.com/groups/1499395003680065/permalink/2032554213697472/

ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ , ಈರಾಮನ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ನರಾಧಮರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ

ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ , ಈರಾಮನ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ನರಾಧಮರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ .ಆ ರಾಮನಿಗೋ ಒಂದೇ ಹೆಂಡತಿ,ಈ ರಾಮರಿಗೋ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಇಲ್ಲ .ಆದರೆ ಕಂಡೋರೆಲ್ಲಾ ಹೆಂಡ್ರೇ. ಅದೂ ಸಾಲದೂ ಅಂತ , ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬೇರೇ !ಆ ರಾಮನೋ ,ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿತನ್ನ ಮನೇಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೈಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಆಪಾದನೆಗೇ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದ .ಇಂದಿನ ಈ ರಾಮರೋ ಎಂತೆಂತವರು ಆಧಾರ ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ ಆಪಾದನೆಗೇ ಜಗ್ಗದೆಯೆ ,ಕುಗ್ಗದೆಯೇ ಜಗ್ಗದ ಗುರುಗಳಾಗಿ ವಿಜ್ರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .ಆ ರಾಮನೋ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ದುಷ್ಟರನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ , ಈರಾಮರೋ ಸ್ವಂತ ಬಲ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಿರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಧುಷ್ಟರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಾಮಾನ್ಯರು ,ಶಿಷ್ಟರನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .ಆ ರಾಮನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ವನವಾಸಗೈದ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಣನನ್ನು ತಮ್ಮನೆಂದೂ ನೋಡದೆ ಮರಣದಂಢನೆ ವಿಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಟುರನಾದರೆ, ಈರಾಮರೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಸಂಭಂದಿಕರನ್ನೇ ಮೆರೆಯಿಸುತ್ತಾ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾ ಇರುವವರು ! ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದಾ ಬಂದ ಧಾಳೀಕೋರರೂ ಇಷ್ಟು ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸಿಲ್ಲಾ ಅಷ್ಟನ್ನು ಈ ಹರಾಮೀ ಆಧುನಿಕ ರಾಮರೇ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಜನಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅವ್ಯವಹಾರಿಗಳಿದಾರೋ ? ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಈಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾದ್ಯಾ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ರಾಮರು ಮಾಡೋ ಅಪಚಾರಾನಾದ್ರೂ ತಪ್ತಾಇತ್ತಲ್ಲಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಶೆ .

Shantharam Hegdekatte
29/09/2017
source: https://www.facebook.com/groups/1499395003680065/permalink/2032277533725140/

ತುಲನೆ

ತುಲನೆ
******
ತಕಥೈ ಕುಣಿವ
ಯಕ್ಷಗಾನದಲಿ
ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಬೆಸೆದ
ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನೊಂದು,
ಯಕ್ಷಗಾನ ತ್ಯಜಿಸುವ
ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಹರಂತೆ..
ಸರಿ ಸರಿ !! ಅವರು,
ಮರ್ಯಾದೆಗಂಜುವವರು…

ಕಾವಿತೊಟ್ಟು
ಪೀಠದಲಿ ಕುಳಿತವ
FSL ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ,
ಒಪ್ಪಿತ ಸಂಬಂಧವೆಂದು
ತೀರ್ಪಿನಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರೂ
ತ್ಯಜಿಸದೇ ಕುಳಿತಿಹರಿಂದೂ!!
ಸರಿ ಸರಿ!! ಇವರು
ಸರ್ವಸಂಘ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಗಳು!!!

Prakash Kakal
29/09/2017
source: comment in https://www.facebook.com/groups/1499395003680065/permalink/2031504810469079/

ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾಡದ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಣ ಶ್ರಮ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನಾದರೂ.

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ತರವೇ? ವಿವಾಹ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿಯೂ ಪೂಜೆ ಹವನಗಳು!!!
ಹವ್ಯಕ ಯುವಕರು ಕನ್ಯೆಯರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಂಡಲೆಯುವ ಕಪಿಗಳಿಗೆ(ಕನ್ಯಾ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ) ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಯೋಗ್ಯ ಯುವಕರಿಗೆ, ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಲು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮಹವನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ?
ಈ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಮಠಾಧಿಪತಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಹೋರಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಲೆಂದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕ್ರತ ತಿಳಿಯದವರು ಗುರುಗಳು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಲಿ ಎಂದೋ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದೋ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ
“ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥೌ ಎಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಂಗಸರು ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಲ್ಲಿಯೋ ಪೂಜೆ ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ಮಾಡಿಸಲು ಪುರೋಹಿತರೂ, ಮಾಡಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿಸುವವರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಇರುವುದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ ಅದಲ್ಲದೇ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವೂ ಆಯ್ತು. ಸಂಸ್ಕ್ರತ ಬರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪೂಜೆ ಹವನಗಳಿಂದ ಬಲಗೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ವೀರ್ಯಾಸುರ. ಹೀಗೂ ಉಂಟು ಹವ್ಯಕ ಬಾಂಧವರೇ.
ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಾಡದ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಣ ಶ್ರಮ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನಾದರೂ.

Shatharam Hegdekatte
29/09/2017
source: https://www.facebook.com/groups/1499395003680065/permalink/2032264513726442/

ಹಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ಮ ನಮಗೆ……

ಹಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ಮ ನಮಗೆ……

ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅನಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಶಿಷ್ಯವೃಂದದ ನಿಲುವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು, ಸತ್ಯ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವವರು ಯಾರದೇ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಿಯೋ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋ, ವೈಯುಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಸಾಧಿಸಲೋ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ ಎನ್ನುವ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೀಡಲಾರರು. ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಸಹಿತ ಅನಾಚಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆಚಾರವನ್ನು ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಲೇಖನ, ಪದ್ಯ, ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬರಹಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು-ಸರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಚಿಂತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಓದುಗನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸನಾತನ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆತೂರಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಅನಾಚಾರಗಳೇ ಆಚಾರ ಹಾಗೂ ಆಧರ್ಮವೇ ಧರ್ಮವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿ ಕೂರಲಾರೆವು. ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿದರೂ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆಯೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಯಿಮುಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ.

ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತೈಷಿಗಳೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುವ, ವಿವೇಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಶ್ರೋತೃಗಳಾದರೂ ಇರುವರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂತಹವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯು ಕೃತಾರ್ಥವಾಗುವುದು.

ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದ ಅನಾಚಾರೀ ಬೇಡರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತರಲೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಂಜರಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಲೋ ಹೇಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡಾ ಧರ್ಮಾನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಇದ್ದೇ ಇರುವುದು.

‘ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ’ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಾವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದು.

ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ, ಓದುಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಡಾ| ಶ್ರೀ. ಜೀ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಕವಿತೆಯಾದ ‘ಎದೆತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಅಂದು ನಾನು….’ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ರೀ. ಮೈಸೂರು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿಯವರ ಎದೆತುಂಬಿ ಹಾಡುವ ಸೊಬಗನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ.

ಎದೆತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಅಂದು ನಾನು,
ಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು

ಇಂದು ನಾ ಹಾಡಿದರು ಅಂದಿನಂತೆಯೆ ಕುಳಿತು
ಕೇಳುವಿರಿ ಸಾಕೆನಗೆ ಅದುವೆ ಬಹುಮಾನ.
ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬಿರುದು ಸನ್ಮಾನ?

ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಹಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ಮ ನನಗೆ,
ಕೇಳುವವರಿಹರೆಂದು ನಾ ಬಲ್ಲೆನದರಿಂದ
ಹಾಡುವೆನು ಮೈದುಂಬಿ ಎಂದಿನಂತೆ
ಯಾರು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿದರು ನನಗಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆ.

Pranav Kumar
28/09/2017
source: https://www.facebook.com/groups/1499395003680065/permalink/2032018580417702/